heart

Carrville Family Doctor Clinic
(905) 709-3975
  435 Carrville Road, Richmond Hill, ON L4C 6E5 Canada

 

 

Карвілл Сімейна Клініка

Пацiєнти приймаються по запису. Попереджуйте нас за 24 години якщо треба вiдмiнити або перенести вiзит щоб уникнути оплати за пропущений час. Завжди приносьте картку здоровья. Повiдомте нас якщо ви помiняли адресу або телефон. Записуйтесь заздалегiдь на продовження рецептiв. У разi необхiдностi лiкар вас викликає обговорити результати. Направлення до спецiалiстiв надсилаються факсом у день вiзиту. Якщо спецiалiст не вiдповiв на протязi 1-2 тижнiв, ми можемо дати його контакт. Радимо усiм мати автовiдповiдач.

При наявностi симптомiв Ковiду або прi iнших термiнових медичних потребах ви можете вiдвiдати клiнiку Vaughan Urgent Centre (UCC) at 9401 Jane Street (Jane and Rutherford). Вона вiдкрита 7 днiв на тиждень, з понедiлка до п’ятницi з 4 до 10 вечора та на вихiдних з 10 ранку до 4 дня. Тел 905-832-4554, ext 4898. При небезпечних для життя станiв дзвонiть 911 або звертайтесь дo найближчого госпiталю.

Якщо ви хочете записатися до нас в пацiєнти, заповнiть Реєстрацiйну Форму, пришлiть її до нас на iмейл clinic.lukin@gmail.com i коли ми введемо вашi даннi можете записатися на прийом. Примiтка: ми не спiлкуємось по iмейлу та не провiряємо його регулярно.

Про клініку

Клініка розташована на пiвднi Ричмонд Хiллу та входить в склад однієї комп’ютеризованої системи групи сiмейних лiкарiв. Прийти на прийом можна по запису при наявнoстi картки здоров’я OHIP.

Принцип клiнiки заснований на поважному зі співчуттям вiдношеннi лiкаря до пацiєнтiв рiзних культур та поглядiв. Ми лiкуємо пацiєнтiв любого вiку, надаємо професiйну медичну допомогу засновану на наукових фактах, за стандартами канадської медицини та з урахуванням повної конфiденцiальностi. Сiмейна медицина включає в сoбi дiагностику, лiкування гострих та хронiчних захворювань, профiлактичне обстеження (маммографiя, жiночi мазочки, перевiрка на рак кишкiвника, профiлактика серцево-судинних захворювань), щеплення, медицичнi консультацiї, координацiя лiкування з iншими медичними працiвниками та, в разi необхiдностi, направлення до спецiалiстiв. 

Взаємна повага, довiра лiкаря та пацiєнта є необхiдними умовами для повноцiнного лiкування.

Про лiкаря

Лiкар Лукiн є сертифiкованим канадським сiмейним лiкарем яка розмовляє россiйською та українскою мовaми. Свою медичну кар’єру вона розпочала бiльше 20 рокiв назад та має медичний досвiд роботи з пацiєнтами рiзноманiтного походження та в рiзних провiнцiях Канади. Лiкар Лукiн також працювала у раковiй генетичнiй дослiдницькiй лабораторiї та має декiлька наукових публiкацiй.